Báo cáo tài chính giá rẻ uy tín chuyên nghiệp tại Hà Nội

( 900.000 – 17.000.000đ )

==============

Dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín, chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả, hỗ trợ tối đa. Doanh nghiệp không cần phải lo lắng tới việc làm báo cáo tài chính trong dịp cuối năm nữa.

I – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN

– Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

– Kiểm tra chứng từ kế toán;

– Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

– Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp;

– Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

– Tính khấu hao tài sản cố định;

– Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán;

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

– Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

– In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

II – KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Sau khi hoàn thành Hồ sơ bàn giao lại cho Doanh nghiệp gồm:

– Bộ báo cáo tài chính (Gồm: Bảng cân đối tài khoản; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh BCTC)

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN

– Tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Phiếu thu, phiếu chi, chứng từ kế toán, phiếu nhập, phiếu xuất….

– Sổ nhật ký chung

– Sổ cái các tài khoản

– Sổ quỹ tiền mặt

– Sổ tiền gửi ngân hàng

– Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

– Sổ chi tiết thanh toán với người bán

– Sổ chi tiết thanh toán với người mua

– Bảng phân bổ Công cụ dụng cụ và chi phí trả trước

– Bảng tính và trích khấu hao TSCĐ

– Bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán

III – PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng năm như sau:

Số lượng hóa đơn/Năm Thương mại –

Dịch vụ

Sản xuất

Xây dựng –

Nhà hàng

 Không phát sinh

900.000 đ

900.000 đ

900.000 đ

 Từ 01 – 10 hóa đơn

1 triệu

2 triệu

3 triệu

 Từ 11 – 30 hóa đơn

2 triệu

3 triệu

4 triệu

 Từ 31 – 50 hóa đơn

3 triệu

4 triệu

5 triệu

 Từ 51 – 80 hóa đơn

4 triệu

5,5 triệu

7 triệu

 Từ 81 – 100 hóa đơn

5 triệu

7 triệu

9 triệu

 Từ 101 – 150 hóa đơn

6 triệu

9 triệu

12 triệu

 Từ 151 – 200 hóa đơn

7 triệu

11 triệu

14 triệu

 Từ 201 – 250 hóa đơn

8 triệu

13 triệu

16 triệu

 Từ 251 – 300 hóa đơn

9 triệu

15 triệu

18 triệu

 Từ 301 – 350 hóa đơn

10 triệu

16,5 triệu

19,5 triệu

 Từ 351 – 400 hóa đơn

11 triệu

18 triệu

21 triệu

 Từ 401 – 450 hóa đơn

12 triệu

19,5 triệu

22,5 triệu

 Từ 451 – 500 hóa đơn

13 triệu

21 triệu

24 triệu

 Từ 501 – 550 hóa đơn

14 triệu

22 triệu

25 triệu

 Từ 551 – 600 hóa đơn

15 triệu

23 triệu

26 triệu

 Trên 600 hóa đơn

Thỏa thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0964.787.589