Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

( 300.000đ – 3.000.000đ/ Tháng )

————————-

I – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN – KÊ KHAI THUẾ
1. Công việc khai thuế

– Khai thuế môn bài.

– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.

– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định.

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm (TNDN).

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận năm (TNCN).

– Lập báo cáo khác liên quan.

– Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2. Công việc kế toán

– Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

– Phân loại, sắp xếp, chứng từ kế toán.

– Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

– Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

3. Công việc tư vấn, giải trình thuế

– Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

– Tư vấn làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Tư vấn làm việc với công ty kiểm toán.

– Tư vấn giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

II – PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Phí dịch vụ được thanh toán hàng quý, tùy theo số lượng chứng từ phát sinh như sau ( Phí dịch vụ đã bao gồm phí làm Báo cáo tài chính cuối năm )

Loại hình DN Số lượng hóa đơn / Tháng Phí ( VNĐ )/Tháng
 Thương mại – Dịch vụ

 

 Loại hình Nhà hàng: Biểu phí bằng 130% so với biểu phí bên

 Không phát sinh hoá đơn 300.000 đ
 Từ 1 đến 10 hóa đơn 550.000 đ
 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.000.000 đ
 Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.300.000 đ
 Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.900.000 đ
 Từ 51 đến 70 hóa đơn 2.500.000 đ
 Từ 71 đến 100 hóa đơn 3.000.000 đ
 Từ 101 đến 130 hóa đơn 3.500.000 đ
 Trên 130 hóa đơn Thỏa thuận
 Sản xuất – Gia công  Không phát sinh hoá đơn 300.000 đ
 Từ 1 đến 10 hóa đơn 800.000 đ
 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.300.000 đ
 Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.700.000 đ
 Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.500.000 đ
 Từ 51 đến 70 hóa đơn 3.000.000 đ
 Trên 70 hóa đơn Thỏa thuận
 Xây dựng – Lắp đặt  Không phát sinh hoá đơn 300.000 đ
 Từ 1 đến 10 hóa đơn 1.200.000 đ
 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.900.000 đ
 Từ 21 đến 30 hóa đơn 2.500.000 đ
 Từ 31 đến 40 hóa đơn 3.000.000 đ
 Từ 41 đến 50 hóa đơn 3.500.000 đ
 Trên 50 hóa đơn Thỏa thuận
 Tháng không phát sinh hóa đơn bán ra, mức phí giảm 30% ( không áp dụng cho mức “Không phát sinh hóa đơn”.

Ghi chú :

– Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phí thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể;

– Biểu phí áp dụng từ ngày 01.01.2019 đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0964.787.589