Công ty mới thành lập cần làm gì

01. Treo biển Công ty: Thông thường làm biển mica khổ A4, có đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế.

02. Hồ sơ khai thuế ban đầu:

  • Tờ khai lệ phí môn bài (nộp qua mạng). Đây là việc quan trọng nhất. Thời hạn nộp tờ khai là trước ngày 30/01 năm sau năm thành lập. Lệ phí môn bài năm đầu tiên thành lập được miễn.
  • Phiếu đăng ký trao đổi thông tin qua phương thức điện tử (nộp bộ phận một cửa chi cục thuế quản lý)
  • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (nộp bộ phận một cửa chi cục thuế quản lý)

03. Mua chữ ký số (bảng giá): Chữ ký số (hay token) có hình dạng giống như USB, là công cụ để Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, hồ sơ qua mạng với các cơ quan (Thuế, Hải quan, BHXH….)

04. Làm thủ tục phát hành hóa đơn (bảng giá): Thực hiện hoàn toàn online. Đầy đủ các mẫu hóa đơn phù hợp mọi lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp

05. Mở tài khoản ngân hàng: Hiện tại không phải thông báo tài khoản tới Sở kế hoạch và đầu tư.

Tư vấn: 0921.609.888 – 0866.383.664

(Tất cả các dịch vụ, TAFA đều phục vụ tận nơi của Quý khách)

 

Để lại bình luận

0964787589