• DỊCH VỤ BHXH

DỊCH VỤ BHXH

Kính gửi Quý khách hàng!
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi và xin được gửi báo giá cũng như công việc chi tiết như sau:

1. Công việc thực hiện
– Đăng ký lao động theo quy định;
– Xây dựng quy định mô tả tiêu chuẩn chức danh cho từng công việc;
– Xây dựng hệ thống thang bảng lương cho người lao động;
– Đăng ký hệ thống thang bảng lương theo quy định;
– Thực hiện đăng ký BHXH, YT, TN theo quy định;
– Nhận sổ BHXH từ cơ quan BHXH theo quy định.

2. Phương thức thực hiện
– Tư vấn trực tiếp cho Bên A.
– Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho Bên A.
– Thay mặt Bên A tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

3. Phí dịch vụ
Mở mã BHXH lần đầu: Miễn phí
Công việc: Soạn hồ sơ đăng ký thang bảng lương, quy định tiêu chuẩn, biên bản họp, quyết định, công văn để lưu trụ sở.

Phí kê khai BHXH hàng tháng:
– Từ 01 đến 05 lao động: 1.500.000đ/Năm.
– Từ 06 đến 10 lao động: 3.000.000đ/Năm.
– Từ 11 đến 15 lao động: 4.500.000đ/Năm.
– Từ 16 đến 20 lao động: 5.500.000đ/Năm.
– Từ lao động thứ 21 trở lên: 250.000đ/Lao động/Năm.
Số lượng lao động được tính theo số lần phát sinh báo tăng lao động trong kỳ hợp đồng và áp dụng cho toàn thời gian của hợp đồng.

Phần mềm BHXH 03 năm: 1.000.000đ/ 03 năm

4. Hình thức thanh toán
Phí kê khai thanh toán 12 tháng một lần ngay khi ký hợp đồng tạm tính ở mức hiện tại.

 
Trân trọng cảm ơn!

0964787589