Dịch vụ kế toán thuế trọn gói - Kế toán Tràng An

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

I – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN – KÊ KHAI THUẾ
1. Công việc khai thuế
– Khai thuế môn bài.

– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.

– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định.

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm (TNDN).

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận năm (TNCN).

– Lập báo cáo khác liên quan.

– Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2. Công việc kế toán

– Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

– Phân loại, sắp xếp, chứng từ kế toán.

– Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

– Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

3. Công việc tư vấn, giải trình thuế

– Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

– Tư vấn làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Tư vấn làm việc với công ty kiểm toán.

– Tư vấn giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

II – PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Phí dịch vụ được thanh toán hàng quý, tùy theo số lượng chứng từ phát sinh như sau ( Phí dịch vụ đã bao gồm phí làm Báo cáo tài chính cuối năm )

Loại hình DN Số lượng hóa đơn / Tháng Phí ( VNĐ )/Tháng
 Thương mại – Dịch vụ 

 Loại hình Nhà hàng: Biểu phí bằng 130% so với biểu phí bên

 Không phát sinh hoá đơn 300.000 đ
 Từ 1 đến 10 hóa đơn 550.000 đ
 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.000.000 đ
 Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.300.000 đ
 Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.900.000 đ
 Từ 51 đến 70 hóa đơn 2.500.000 đ
 Từ 71 đến 100 hóa đơn 3.000.000 đ
 Từ 101 đến 130 hóa đơn 3.500.000 đ
 Trên 130 hóa đơn Thỏa thuận
 Sản xuất – Gia công  Không phát sinh hoá đơn 300.000 đ
 Từ 1 đến 10 hóa đơn 800.000 đ
 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.300.000 đ
 Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.700.000 đ
 Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.500.000 đ
 Từ 51 đến 70 hóa đơn 3.000.000 đ
 Trên 70 hóa đơn Thỏa thuận
 Xây dựng – Lắp đặt  Không phát sinh hoá đơn 300.000 đ
 Từ 1 đến 10 hóa đơn 1.200.000 đ
 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.900.000 đ
 Từ 21 đến 30 hóa đơn 2.500.000 đ
 Từ 31 đến 40 hóa đơn 3.000.000 đ
 Từ 41 đến 50 hóa đơn 3.500.000 đ
 Trên 50 hóa đơn Thỏa thuận
 Tháng không phát sinh hóa đơn bán ra, mức phí giảm 30% ( không áp dụng cho mức “Không phát sinh hóa đơn”.

Ghi chú :

– Phí hỗ trợ soạn thảo hồ sơ lương, nhân công 50.000đ/ 1 Lao động/ 1 tháng (nếu có);

– Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phí thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể;

– Biểu phí áp dụng từ ngày 01.01.2020 đến khi có thông báo mới.

Để lại bình luận

0964787589