Giải đáp một số vướng mắc về việc hưởng lương hưu

Tôi sinh năm tháng 11/1962, làm việc từ tháng 7/1989 đến nay (11/2019) và có tham gia đóng bảo hiểm. Mức lương đóng bảo hiểm hiện tại là 12 triệu đồng/ 1 tháng. Vì lý do cá nhân, tôi muốn nghỉ việc trong năm 2020. Xin hỏi các trường hợp sau: 1/ Nếu muốn hưởng lương hưu ngay, thì cần điều kiện gì? Và mức hưởng lương hưu là khoảng bao nhiêu 1 tháng? 2/ Nếu tôi không tiếp tục đóng bảo hiểm, thì khi đủ tuổi hưu, lương hưu tôi sẽ là bao nhiêu đồng/ 1 tháng? 3/ Nếu tôi tiếp tục đóng bảo hiểm đến đủ tuổi hưu thì mức đóng bảo hiểm sẽ là khoảng bao nhiêu/ 1 tháng? Lương hưu khi đó sẽ là bao nhiêu? 4/ Nếu giả sử sức khỏe tôi giảm trên 61%, thì tôi cần có giấy tờ gì để có thể xin nghỉ việc và làm thủ tục để được hưởng lương hưu không? Mức lương hưu sẽ là khoảng bao nhiêu/ 1 tháng? Xin vui lòng giải đáp 4 tình huống trên, và có thể tư vấn cho tôi giải pháp nào khác có lợi hơn? Trân trọng,

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định người lao động nghỉ việc được hưởng lương hưu khi đáp ứng 2 điều kiện sau:
– Có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là “BHXH”) trở lên;
– Nam lao động đủ 60 tuổi, nữ lao động đủ 55 tuổi.
Dựa theo thông tin anh cung cấp, Ban Hỗ trợ không rõ trong năm 2020 thời điểm anh nghỉ là khi nào. Giả sử, anh nghỉ việc từ tháng 1/2020 thì anh đã 58 tuổi và đóng BHXH được 30 năm 6 tháng. Do đó, anh KHÔNG đủ điều kiện để được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 nêu trên.
1. Nếu anh muốn hưởng lương hưu ngay thì cần điều kiện gì? Và mức hưởng lương hưu là khoảng bao nhiêu 1 tháng?
Tính đến tháng 1/2020, vì anh mới 58 tuổi và đóng BHXH được 30,5 năm nên anh mới chỉ đủ số năm đóng BHXH mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu nên để được hưởng lương hưu anh phải bảo lưu thời gian đóng BHXH cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu (đủ 60 tuổi), sau đó làm thủ tục hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu theo quy định.
2. Nếu anh không tiếp tục đóng bảo hiểm, thì khi đủ tuổi nghỉ hưu, lương hưu anh sẽ là bao nhiêu đồng/ 1 tháng?
Đến tháng 1/2020, nếu anh nghỉ việc, không tiếp tục đóng bảo hiểm thì đến khi đủ tuổi nghỉ hưu (năm 2022) anh có thể làm hồ sơ để hưởng lương hưu.
Căn cứ theo quy định tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:
Mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động sẽ được tính thêm 2% mức hưởng lương hưu (mức tối đa bằng 75%). Từ ngày 01/7/2018, người lao động được tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Trong trường hợp của anh, đến năm 2022 anh mới đủ tuổi hưởng lương hưu, nên mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH.
Vì anh đã đóng BHXH được 30,5 năm ,do đó, cứ mỗi năm đóng hơn 20 năm sẽ được tính thêm 2%: (30.5 – 20) * 2% = 21%
Như vậy: Mức lương hưu hàng tháng anh nhận là: (45% + 21%) * lương đóng BHXH = 66% lương đóng BHXH.
Do anh nghỉ hưu sau ngày 01/7/2018, cho nên mức lương hưu của anh còn được cộng thêm 6,92% trên mức lương hưu đó.
3. Nếu anh tiếp tục đóng bảo hiểm đến đủ tuổi nghỉ hưu thì mức đóng bảo hiểm sẽ là khoảng bao nhiêu/ 1 tháng? lương hưu khi đó sẽ là bao nhiêu?
Trong trường hợp này, anh đã đủ điều kiện về tuổi đời làm việc và số năm đóng bảo hiểm xã hội BHXH.
Về mức lương hưu cũng được xác định tương tự như đối với trường hợp 2: Mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động sẽ được tính thêm 2% mức hưởng lương hưu; tuy nhiên, lưu ý, mức tối đa bằng 75%.
Theo đó, dựa vào thời điểm hưởng lương hưu, số năm đóng BHXH, anh có thể tham khảo công việc dưới đây để xác định mức lương hưu của mình.
4. Nếu giả sử sức khỏe anh giảm trên 61%, thì anh cần có giấy tờ gì để có thể xin nghỉ việc và làm thủ tục để được hưởng lương hưu không? mức lương hưu sẽ là khoảng bao nhiêu/ 1 tháng?
Nếu anh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì anh sẽ được giải quyết hưởng lưu khi nghỉ việc mà không cần đợi đến khi đủ đuổi 60 tuổi, nhưng chế độ lương hưu sẽ thấp hơn.
Mức lương hưu hằng tháng được tính như trên nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Để lại bình luận

0964787589