Tăng vốn điều lệ

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn điều lệ sẽ có các lợi ích:

– Tăng quy mô hoạt động

– Tăng niềm tin của các Cổ đông/thành viên

– Tăng hạn mức vay vốn của ngân hàng khi cần thiết

– Thiết lập sự tin tưởng với đối tác, chủ nợ….

I. Thông tin cần cung cấp

– Số vốn điều lệ sau khi tăng

– Cách thức tăng vốn: Thêm thành viên/cổ đông góp vốn, các thành viên/cổ đông cũ góp thêm vốn…, tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ

– Nếu là công ty Cổ phần cung cấp thêm danh sách cổ đông hiện tại

II. Hồ sơ

– Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD

– Quyết định, biên bản họp, giấy chứng nhận góp vốn/CP, tờ khai thuế TNCN (Nếu Doanh nghiệp khai thay cá nhân)

– Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng….

– Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên/cổ đông

III. Thời gian thực hiện

5 – 7 ngày làm việc

IV. Chi phí

Chi phí cho việc tăng vốn là 1.500.000đ. Nếu có khai thuế TNCN của việc chuyển nhượng cộng thêm phí là 250.000đ/hợp đồng chuyển nhượng

 

Tư vấn: 0921.609.888 – 0866.383.664

(Tất cả các dịch vụ, TAFA đều phục vụ tận nơi của Quý khách)

 

Để lại bình luận

0964787589