THỦ TỤC THUẾ BAN ĐẦU

0. Đăng bố cáo thành lập. Công bố mẫu dấu ( thường bước này đơn vị thành lập Công ty sẽ làm )

1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài ( Nộp qua mạng, thời hạn trong vòng 30 ngày nếu không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, kể từ khi có giấy phép ĐKKD hoặc ngày cuối tháng khi có phát sinh hoạt động ).

2. Nộp tiền lệ phí môn bài ( Ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai – Mục 1 )

3. Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế ( Nộp phụ lục II-1 Trên Sở kế hoạch và đầu tư).

4. Đăng ký nộp thuế điện tử.

5. Đăng ký email, điện thoại trao đổi với cơ quan thuế.

6. Mua chữ ký số ( Chữ ký số 1.300.000đ/3 năm *).

7. Treo biển tên, địa chỉ Công ty tại trụ sở trên đăng ký kinh doanh.

8. Làm thủ tục đặt in hoá đơn lần đầu.( 03 quyển hóa đơn 600.000đ. Khổ A4, giấy carbon *).

Phí dịch vụ: cho các công việc trên khi Khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán là: 500.000đ ( Nộp hồ sơ và nhận kết quả ). Khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ hồ sơ ban đầu là: 1.000.000đ

Để lại bình luận

0964787589